9. Hoe kunt u een werknemer ontslaan?

U heeft diverse mogelijkheden en er zijn meerdere redenen op grond waarvan dit kan.

De belangrijkste mogelijkheden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn:

  • Ontslag met toestemming van het UWV (ontslagvergunning)
  • Ontbinding via de kantonrechter
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden; via een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst).

Redenen kunnen onder meer zijn:

  • Disfunctioneren werknemer
  • Een verstoorde arbeidsverhouding
  • Bedrijfseconomische redenen
  • Reorganisatie van de werkzaamheden

Als de redenen gelegen zijn in het functioneren van de werknemer is het van groot belang dat u voldoende bewijsmateriaal heeft om dit aannemelijk te maken. U dient een werknemer immers de kans te hebben geboden zich te verbeteren en een redelijke termijn daarvoor te bieden. Zo is het verstandig regelmatig functioneringsgesprekken te voeren en deze ook behoorlijk op papier te zetten. Liefst ook door de werknemer getekend. Veel ontslagzaken lopen voor een werkgever verkeerd af doordat dit niet is gebeurd! Ook het vastleggen van waarschuwingen in (aangetekende) brieven vormt belangrijk bewijsmateriaal.

Soentjens Advocatuur kan met u de zaak bespreken en u advies geven. Vaak is een vrijblijvend kort (telefoon)gesprek al geschikt om te bezien wat er ondernomen moet worden en wat dat kost.

U kunt ons bereiken via:

Terug naar Veelgestelde vragen