5. Wat kan ik ondernemen als ik het niet met een uitspraak van de rechter eens ben?

In de meeste gevallen kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Inschakeling van een advocaat is daarbij verplicht. Het is van groot belang dat dit binnen de juiste termijn gebeurt. Bij de meeste vonnissen is dit drie maanden, maar in kort geding vier weken. In strafzaken is dit twee weken.

Als het gerechtshof heeft beslist kunt u de zaak nog beperkt laten beoordelen door de Hoge Raad der Nederlanden. De beperking is gelegen in de manier waarop de Hoge Raad naar de zaak kijkt. Alleen als het recht verkeerd zou zijn toegepast of als er vormvoorschriften zijn geschonden zal de Hoge Raad de beslissing van de lagere rechter nog vernietigen. De Hoge Raad gaat daarbij uit van de feiten zoals de lagere rechter die heeft vastgesteld. Als er opnieuw naar die feiten gekeken moet worden dan verwijst de Hoge Raad de zaak terug naar een lagere rechter.

U kunt ons bereiken via:

Terug naar Veelgestelde vragen