Het kantoor

De bedrijfsfilosofie van Soentjens Advocatuur laat zich omschrijven in vijf begrippen, namelijk Oplossingsgericht, Veelzijdig, Deskundig, Betrokken en Integer en No Nonsense.

Oplossingsgericht

Soentjens Advocatuur kenmerkt zich door een laagdrempelige dienstverlening waarbij de wensen en behoeften van de cliënt voorop staan. Met u samen wordt gezocht naar een oplossing. In een gratis en vrijblijvend introductiegesprek wordt met u onderzocht of Soentjens Advocatuur iets voor u kan betekenen, en worden heldere en duidelijke afspraken gemaakt over de wijze van afhandeling van de zaak, en de te verwachten kosten.

Veelzijdig

Vaak wordt bij inschakeling van een advocaat gedacht aan het voeren van procedures. Uiteraard behoort dit tot de mogelijkheden. Maar de dienstverlening van Soentjens Advocatuur gaat veel verder. Het voeren van een procedure is immers een kostbare en veelal tijdrovende aangelegenheid die moet worden gezien als uiterste redmiddel. Vaak laat een probleem zich oplossen door onderhandelingen. Maar beter nog is het een probleem vóór te zijn. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Soentjens Advocatuur kan uw partner zijn bij onderhandelingen, maar ook bij het opstellen, beoordelen, en aanpassen van overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Soentjens Advocatuur is daarnaast actief op het gebied van voorlichting. Het geven van seminars en voorlichtingsbijeenkomsten via onder meer de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland en Justitie zijn activiteiten die onderdeel uitmaken van het veelzijdige pakket van dienstverlening van Soentjens Advocatuur.

De kennis en ervaring binnen Soentjens Advocatuur worden tot slot ingezet in klachtencommissies van diverse organisaties.

Deskundig

Omdat wetten en regels continu veranderen wordt de kennis op peil gehouden door het volgen van cursussen, en wordt de actualiteit op de voet gevolgd. Het lidmaatschap van een specialisatievereniging zorgt er tevens voor dat de specialistische kennis van het arbeidsrecht up to date blijft.

Betrokken en Integer

Indien zich een vraag voordoet waarbij Soentjens Advocatuur u niet van dienst kan zijn, dan wordt er in overleg met u bekeken of één van de vele collega’s in het uitgebreide netwerk van relaties die kennis wel in huis heeft. In de vorm van een doorverwijzing of in een co-productie zullen uw belangen altijd op de professionele wijze worden behartigd die u van Soentjens Advocatuur gewend bent. Immers staan de belangen van de cliënt steeds centraal!

No nonsense

Doe “lekker normaal”. Achterhoekers zijn nuchter en hebben geen behoefte aan moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Een juridisch probleem lijkt vaak heel ingewikkeld. Het is voor Soentjens Advocatuur een uitdaging om de vraag van de cliënt op een heldere en begrijpelijke wijze te beantwoorden.