7. U bent op staande voet ontslagen! Wat nu?

Als u het niet eens bent met het ontslag, en u wilt daar iets aan doen, dan is het volgende van groot belang. Het ontslag op staande voet kan alleen ongedaan worden gemaakt – vernietigd – door de kantonrechter. Dat moet bij verzoekschrift worden verzocht binnen twee maanden na het ontslag op staande voet. Na die twee maanden vervalt dit recht. Doet u dit niet op tijd dan staat het ontslag op staande voet vast, en is hier in principe niks meer aan te doen!

Vaak vragen werkgevers om voor akkoord te tekenen, of om met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Dat kan snel een einde maken aan een vervelende situatie. Doet u dit echter nooit zonder eerst juridisch advies in te winnen! De gevolgen zijn immers vaak erg groot. Zo krijgt u bij een geldig ontslag op staande voet in principe geen uitkering.

Omdat ontslag op staande voet zulke vergaande gevolgen heeft worden er zware eisen gesteld aan de geldigheid. De kans is dan ook vaak vrij groot dat het ontslag met succes kan worden aangevochten!

U kunt ons bereiken via:

Terug naar Veelgestelde vragen