8. Wanneer mag u iemand ontslaan op staande voet?

Ontslag op staande voet is een heel zwaar middel dat alleen in uitzonderlijke situaties mag worden toegepast. De gevolgen voor een werknemer zijn erg groot, en na een ontslag op staande voet zal een werknemer het er vaak niet bij laten zitten. Een rol daarbij speelt daarbij dat een werknemer geen recht heeft op een uitkering bij een ontslag op staande voet. Een procedure is niet zelden het gevolg van een ontslag op staande voet.

De wet somt een aantal gevallen op waarin ontslag op staande voet gegeven mag worden. Grofweg moet gedacht worden aan de meeste misdrijven, zoals diefstal, maar ook mishandeling, belediging en oplichting. Daarnaast zijn het bij herhaling te laat komen en werkweigering onder omstandigheden soms een reden voor ontslag op staande voet. En meestal moet er ook nog sprake zijn van de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen. En dat alles moet u bewijzen. Daarom is het van groot belang dat u een dossier opbouwt, waarin zich voldoende bewijsmateriaal bevindt.

Een extra moeilijkheid wordt gevormd door het feit dat een ontslag op staande voet onmiddellijk gegeven moet worden nadat de reden zich heeft voorgedaan. Rustig een paar dagen nadenken en intussen de werknemer verder laten werken heeft vaak tot gevolg dat het ontslag op staande voet nietig is. Zelfs als u (los van deze vertraging) een hele sterke zaak heeft!

Als u twijfelt, heeft u een adviseur nodig die u razendsnel kan aangeven wat u wel of juist niet moet doen.

U kunt ons bereiken via:

Terug naar Veelgestelde vragen