Arbeidsrecht/ Ambtenarenrecht

Zowel werkgevers als werknemers worden regelmatig geconfronteerd met juridische vragen rond de dienstbetrekking. Het kan gaan om kwesties als loon of andere arbeidsvoorwaarden, maar ook om het functioneren van een werknemer, een proeftijdbeding of concurrentiebeding. Hoewel de afspraken tussen partijen vaak duidelijk lijken te zijn doen zich in de praktijk regelmatig conflicten voor. Het is niet alleen van belang dat de arbeidsovereenkomst duidelijk is geformuleerd, maar ook dat partijen weten hoe zij met elkaar om moeten gaan.

Een ruime ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, en een lidmaatschap van een specialisatievereniging van advocaten die in het arbeidsrecht zijn gespecialiseerd waarborgen een gedegen kwaliteit.

Soentjens Advocatuur is werkgevers van dienst bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten, en bij het beoordelen van bestaande overeenkomsten of concepten daarvan. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen!

Daarnaast adviseert Soentjens Advocatuur werkgevers bij problemen en vraagstukken met personeel in de breedste zin des woords. Ook op het gebied van ontslag is Soentjens Advocatuur u graag van dienst.

Soentjens Advocatuur is werknemers van dienst bij het vorderen van achterstallig loon of vakantiegeld. Maar ook bij conflicten rond de uitvoering of beëindiging van de arbeidsovereenkomst is Soentjens Advocatuur uw partner bij het voeren van onderhandelingen of een procedure.

Indien dat mogelijk is probeert Soentjens Advocatuur er alles aan te doen de gerezen problemen in goed onderling overleg op te lossen. Een oplossing waar alle betrokkenen mee kunnen leven geniet immers de voorkeur boven een procedure met soms vergaande gevolgen. Vaak moeten partijen nog jaren lang verder met elkaar! Soms is echter een procedure niet te voorkomen. Ook in dat geval staat het beste resultaat voor de cliënt voorop.

U kunt ons bereiken via: