Lockdown kan leiden tot forse huurverlaging voor Horecaondernemers en winkeliers !

HuurkortingSinds maart 2020 zijn veel horecaondernemers die hun café of restaurant huren beperkt in hun mogelijkheden om omzet te genereren.  Sinds de zogenaamde harde lockdown is er zelfs helemaal geen omzet mogelijk voor de meeste ondernemers met een café of een zogeheten niet-essentiële winkel. De huur is vaak niet meer op te brengen.

Steeds meer rechters zijn van oordeel dat de getroffen horecaondernemers aanspraak kunnen maken op een huurverlaging. Vaak tot 50% en soms zelfs met terugwerkende kracht! De meest recente uitspraak is van de rechtbank Den Haag, die woensdag 27 januari is gepubliceerd.

De overheidsmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis worden beschouwd als onvoorziene omstandigheden, en soms ook als een gebrek in het gehuurde waardoor gebruik overeenkomstig de bestemming onmogelijk is. Geoordeeld wordt vaak dat de “pijn” moet worden verdeeld.

Komt u ook in aanmerking ?

Meer weten? Neem gerust contact op voor een gratis kennismakingsgesprek gesprek.

 

Er is ook al een uitspraak geweest van de rechter

De coronacrisis en de getroffen overheidsmaatregelen hebben geleid tot een fundamentele verstoring van het evenwicht in de huurovereenkomst. Deze omstandigheden zijn naar het oordeel van de kantonrechter van dien aard dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is te achten dat de verhuurder een ongewijzigde instandhouding van de huurovereenkomst zou mogen verlangen. Om één en ander weer in balans te brengen weegt enerzijds mee dat de verhuurder het gehuurde weliswaar feitelijk beschikbaar kan stellen aan de huurder , maar dat deze beschikbaarstelling voor hen iedere zin heeft verloren, omdat het gehuurde niet, althans niet naar volle omvang, geëxploiteerd kan worden. Anderzijds is het onder de gegeven omstandigheden evenmin redelijk om de betalingsverplichting van huurder te matigen tot nihil vanwege deze omstandigheden. Nu huurder en verhuurder geen verwijt kan worden gemaakt aan het ontstaan van de onvoorziene omstandigheden, ligt het in beginsel voor de hand om het financiële nadeel van de overheidmaatregelen tussen partijen te verdelen.

 

De kantonrechter heeft beslist dat de gevolgen van de coronacrisis gelijkelijk over partijen verdeeld worden gedurende de periode waarin de huurder de exploitatie van het café geheel heeft moeten staken. De kantonrechter heeft bepaald dat de huurder 50 % van de huurprijs verschuldigd is over de periode van 15 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en in de periode vanaf 15 oktober 2020 tot en met het moment dat de sluitingsmaatregel eindigen zal. In de periode van beperkte opening is een vermindering van de huurprijs met 25 % gerechtvaardigd. De huurovereenkomst wordt op deze manier (tijdelijk) gewijzigd.