Incasso

Als ondernemer is het van groot belang dat uw facturen tijdig betaald worden. Gebeurt dit niet dan heeft dit vergaande negatieve gevolgen voor uw zaak. Toch is het incasseren van vorderingen op niet of slecht betalende debiteuren in veel ondernemingen een ondergeschoven kindje.

Deurwaarders en incassobureaus vervullen een niet meer weg te denken rol op het gebied van incasso. Ze zijn immers snel, ervaren en hebben de naam goedkoper te zijn dan advocaten.

En dat is niet altijd terecht!

Daarbij komt dat inschakeling van een advocaat in sommige gevallen wettelijk verplicht is. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat om een vordering  van meer dan € 25.000,00. Maar ook bij bepaalde vormen van beslag. U kunt immers toestemming vragen om beslag te leggen voordat u een procedure begint om te voorkomen dat een debiteur activa waarop u beslag kunt leggen wegsluist en u – ook al heeft u uiteindelijk een vonnis – uw vordering nergens meer op kunt verhalen. Inschakeling van een advocaat is in een dergelijk geval verplicht. Het aanvragen van een faillissement kan ook alleen met inschakeling van een advocaat.

Soentjens Advocatuur biedt haar cliënten een speciaal incassotarief, waarbij recht wordt gedaan aan de hoogte van de vordering en de mogelijkheden de vordering te incasseren. Als een vordering kan worden geïncasseerd zonder dat daarvoor een procedure noodzakelijk is brengt Soentjens Advocatuur u in de meeste gevallen geen verdere kosten in rekening. Deze kosten worden als buitengerechtelijke incassokosten bij uw debiteur in rekening gebracht. Is een procedure wel noodzakelijk, dan wordt een gereduceerd tarief in rekening gebracht, afhankelijk van de hoogte van de vordering.

Als u snel en betrouwbaar over informatie wilt beschikken met betrekking tot de vermogenstoestand van uw debiteur voordat u een dure procedure opstart, dan kan Soentjens Advocatuur in overleg met u derden inschakelen die snel en vakkundig deze informatie voor u kunnen vergaren tegen een bescheiden tarief. Soms zelfs binnen 24 uur!

Soentjens Advocatuur is dan ook graag uw partner bij incasso!

U kunt ons bereiken via: