Huurrecht

Indien u huurder of verhuurder bent van woonruimte of bedrijfsruimte zijn tal van regels en wetten van toepassing. Regels die de betaling en de hoogte van de huur betreffen, maar ook het gebruik van de gehuurde ruimte en de beëindiging van huurovereenkomsten.

Veel particulieren bewonen een huurwoning. De huurder wordt in vergaande mate beschermd als het gaat om opzegging van huurovereenkomsten en ontruiming, of zelfs de hoogte van de huur. Deze bescherming gaat vaak zo ver dat de wet bepaalde afspraken tussen huurders en verhuurders verbiedt in het belang van de huurder. Dit leidt vaak tot conflicten.

Soentjens Advocatuur verleent zowel aan huurders als verhuurders van woonruimte en bedrijfsruimte juridische bijstand in de vorm van adviezen of bijstand in gerechtelijke procedures.

De wet geeft bijzondere regels omtrent huur en verhuur van bedrijfsruimte. De belangen daarbij zijn erg groot aangezien de ruimte waarin een onderneming is gevestigd onontbeerlijk is voor de bedrijfsvoering. Ook op dit gebied staat Soentjens Advocatuur u graag met raad en daad terzijde.

U kunt ons bereiken via: