4. Hoe lang duurt een procedure?

Dat is erg lastig aan te geven. In een kort geding kan al binnen enkele weken een vonnis worden verkregen. Maar een gewone procedure, die niet spoedeisend is of niet eenvoudig van aard, duurt vaak vele maanden, of zelfs meer dan een jaar.

Gaat het om een strafproces dan wordt meestal binnen veertien dagen nadat de zaak op zitting is geweest uitspraak gedaan. De politierechter wijst echter meestal op dezelfde dag vonnis. Echter kunnen strafzaken, voordat ze op een terechtzitting worden behandeld, soms zeer lang worden onderzocht, en ook wordt de zitting in ingewikkelde strafzaken soms meerdere keren uitgesteld voor nader onderzoek.

U kunt ons bereiken via:

Terug naar Veelgestelde vragen