10. Hoe kom ik aan een goede arbeidsovereenkomst?

De arbeidsovereenkomst is een belangrijk document waarin werkgever en werknemer de gemaakte afspraken vastleggen over het werk en de voorwaarden waaronder dit verricht zal worden. Veel (vooral kleinere) werkgevers laten een boekhouder of accountant een arbeidsovereenkomst opstellen. Toch is het van belang dat dit belangrijke contract wordt opgesteld door een adviseur die van de hoed en de rand weet en die alleen afspraken op papier zet die kunnen en mogen worden opgenomen. Een adviseur die weet welke beperkingen de wet en de eventueel toepasselijke CAO aan arbeidsovereenkomsten stellen.

Veel werkgevers en werknemers realiseren zich namelijk niet dat niet alle afspraken toegestaan zijn. Inmiddels is wel bekend dat bijvoorbeeld een proeftijd van meer dan twee maanden nietig is, maar stel dat u een loon afspreekt in strijd met een algemeen verbindend verklaarde CAO? In dat geval kunt u na vele jaren geconfronteerd worden met een loonvordering van vele (tien)duizenden euro’s.

Uit het voorgaande blijkt wel dat het van groot belang is dat u een arbeidsovereenkomst laat opstellen door een adviseur met verstand van zaken. Soentjens Advocatuur helpt u graag bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten of met het beoordelen van bestaande.

U kunt ons bereiken via:

Terug naar Veelgestelde vragen