2. Hoe begin ik een procedure bij de rechter?

De meeste civiele procedures bij de rechtbank beginnen met een dagvaarding. Als eiser laat u een advocaat een dagvaarding opstellen. De deurwaarder reikt deze dagvaarding uit aan de gedaagde. In de dagvaarding staan de belangrijkste details en de standpunten aan de hand waarvan de rechter en de gedaagde kunnen opmaken wat de onderbouwing is van de eis. In de meeste procedures, behalve in kort geding, wordt schriftelijk geantwoord, hoewel de meeste dagvaardingen zo geformuleerd zijn dat het lijkt alsof er een zitting plaatsvindt waarin gedaagde persoonlijk moet verschijnen. Dat gedaagden in persoon verschijnen en antwoorden komt echter vrijwel alleen nog maar voor bij de sector kanton.

Wilt u een procedure beginnen of bent u gedagvaard dan biedt Soentjens Advocatuur u de mogelijkheid in een gratis gesprek de zaak te bespreken en te bezien of juridische bijstand wenselijk is en wat dit u naar verwachting zal gaan kosten.

U kunt ons bereiken via:

Terug naar Veelgestelde vragen