Heerlijk helder: Heineken vangt bot in kort geding

Heineken vangt bot in kort geding tot ontruiming Café De Tramhalte!

Door de overheidsmaatregelen ten aanzien van de Coronacrisis verkeert het 140 jaar oude Roermondse café in zwaar weer, net als talloze andere horecaondernemers in Nederland. De Tramhalte was in september 2019, net voor de lockdown van maart 2020, overgenomen door twee jonge ambitieuze ondernemers van 27 jaar. De omzet was buitengewoon goed. Toen moest de horeca in Nederland sluiten.

Heineken beweerde dat de Tramhalte meer dan € 20.000,00 huurschuld had. Er was inderdaad een achterstand, hoewel die bij lange na niet zo groot was als Heineken beweerde. De brouwerij bleek een substantieel deel van de betalingen van De Tramhalte niet, althans niet juist te hebben verwerkt. Het Roermondse café was verder nog in afwachting van enkele aanzienlijke bedragen in verband met de financiële steunmaatregelen van rijk en gemeente. Daarop wilde Heineken echter niet wachten, en vorderde in kort geding zonder meer ontruiming.

Nadat de overheidssteun was ontvangen kon De Tramhalte enkele dagen voor de zitting vrijwel de gehele huurachterstand in één keer betalen. Die bleek ter zitting uiteindelijk nog maar 120 euro groot te zijn, al werd dat door Heineken betwist.  De vordering tot ontruiming werd ter zitting schoorvoetend ingetrokken.

In alle haast werd kort voor de zitting, na betaling van de huurachterstand, nog de waarborgsom van € 11.500,00 euro gevorderd, waar Heineken ruim 1,5 jaar niet naar had omgekeken. Daarmee maakte de kantonrechter korte metten: “Kennelijk is het dus voor haar geen dringende zaak” overwoog de kantonrechter in het vonnis. Heineken heeft geen spoedeisend belang en is niet-ontvankelijk in haar vordering.

Met betrekking tot de gevorderde huur achtte de kantonrechter nog van belang dat De Tramhalte Heineken heeft gedagvaard in een bodemprocedure waarin De Tramhalte huurverlaging vordert in verband met de geldende Coronamaatregelen. Die zaak is nog onder de rechter. De kantonrechter wees erop dat in meerdere procedures een huurkorting van 50% is toegekend.

Wordt vervolgd!