Bestuurdersaansprakelijkheid: onterecht beslag voorkomen

Bestuurdersaansprakelijkheid: onterecht derdenbeslag op management fee bij eigen holding voorkomen.

Een schuldeiser legt derdenbeslag, maar het beslag treft geen doel omdat de betalingsroute tussen de verschillende partijen kort daarvoor wordt gewijzigd. De schuldeiser spreekt de bestuurders van de betrokken vennootschappen aan, maar vangt bot. De bestuurder in kwestie, die in privé recht had op een management fee als bestuurder in een derde vennootschap, declareerde die fee via zijn eigen holding. Toen die holding getroffen dreigde te worden door derdenbeslag werd de fee door de bestuurder langs andere weg gedeclareerd. Zo heeft hij voorkomen dat zijn fee getroffen werd door het derdenbeslag onder de holding. En daartoe was hij bevoegd, aldus het Hof. Dat de bestuurder in die omstandigheden ervoor koos om de aan hem verschuldigde management fee niet langer via zijn holding te declareren, om zo zijn inkomsten veilig te stellen, stond hem vrij en is niet onrechtmatig jegens de beslag leggende partij.

Zie deze uitspraak :https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:10284&showbutton=true&keyword=soentjens